אביטל-קלינאית תקשורת

כפר פינס-פרדס חנה-כרכור
 אצל ילדים צעירים רכישת הצלילים והעיצורים השונים הינה הדרגתית ולא תמיד הדיבור בהיר ורהוט למן ההתחלה. ידוע כי צלילים שונים מתפתחים בשלבים ולכן נטפל רק לאחר שהילד עבר את הגיל הממוצע לרכישה ועדיין הוא מתקשה בכך.
למשל, בחסר באות ר' נטפל רק לאחר גיל 4, ואותיות שורקות - ש, ס, ז, צ נרכשות בממוצע סביב גיל 6.
יחד עם זאת, סביב גיל 3 הדיבור כבר צריך להיות בסך הכל ברור, גם אם חסרה אות מסוימת. אך אם הילד לא מובן, הוא משמיט הרבה הברות, מחליף עיצורים, חסרות לו אותיות רבות והסביבה מתקשה להבינו - ייתכן כי יש מקום לטיפול בשלב זה.
מטרת האבחון היא להעריך אם יש צורך בטיפול כרגע, או שמדובר בשלב התפתחותי זמני אשר יסתדר במהרה. לעתים הדרכה לבית יכולה לתרום הרבה ולזרז את התפתחות הדיבור.
השפה מתחילה להתפתח מיום שהתינוק נולד, דרך חשיפה לגירויים שמיעתיים, וויזואליים ומוחשיים הקיימים סביבו ומועברים לו באמצעות דמויות דומיננטיות בחייו. השפה והתקשורת מתפתחים בהדרגה, קודם בהתבססות ההבנה והתקשורת הלא מילולית ואליהם מצטרפת.
ההבעה באמצעות הפקת קול. בהמשך נרכשות מלים ראשונות, צרופים ומשפטים עד ליכולת להביע מסר שלם ועצמאי.

היגוי

שפה

Livecity Logo  Build with Livecity - Try it yourself for free
Report Abuse